Historische vondsten Baandervesting

19 maart '21

Bij wonen op een historische plek hoort natuurlijk ook een rijke historie. Daar waar straks nieuwbouw Baandervesting in hartje Edam ontstaat, daar stonden in de 17e en 18e eeuw pakhuizen aan Het Marken. In opdracht van Baandervesting VOF, een samenwerking tussen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en KondorWessels Projecten, is er archeologisch onderzoek gedaan op de locatie.

image alt

Van oude kaart tot daadwerkelijke vondsten

In januari 2020 startte Hollandia Archeologen al onderzoek in de bodem van de locatie Baandervesting. Destijds werd er gewerkt met proefsleuven, nu werd er daadwerkelijk gegraven. "Op een gedetailleerde kaart uit de tweede helft van de zeventiende eeuw hebben we gezien dat de bebouwing op deze plek is toegenomen. Uit de funderingen die we nu hebben blootgelegd blijkt dat te kloppen. We zien dat er kelders en putten zijn geweest, die bij deze gebouwen behoorden. De onderzoeksvraag is nu nog of de functie van die pakhuizen en schuren altijd dezelfde is gebleven. Is het een opslag geweest of is er gewoond? Werden de pakhuizen later woonruimtes of juist andersom? Duidelijk is in elk geval dat het ruimtes geweest zijn om in te werken", vertelt Koert Salomons, projectleider van Hollandia Archeologen, tegen het Noordhollands Dagblad. 

image alt

Weken onderzoek

Vorig jaar werden er al resten van scheepswerven en touwslagerijen gevonden en daar komen nu de funderingen en vloeren van de voormalig gebouwen bij. De archeologen zullen enkele weken bezig zijn met het onderzoek, waarna het terrein weer wordt vrijgegeven. Het onderzoek heeft geen effect op de planning van de 81 woningen die hier worden gebouwd. 

Foto's gemaakt door Pascal Fielmach

Meer weten over Baandervesting? Naar de visie
Nieuwbouw sluit aan op historie In gesprek met de architect