Bestemmingsprocedure Baandervesting

21 september '20

Het is even stil geweest rondom nieuwbouwproject de Baandervesting in Edam. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is één keer bezwaar gemaakt. Dit betekent dat de Raad van State zich hierover gaat buigen. Op 7 oktober vindt de zitting plaats, waarna er binnen enkele weken een uitspraak wordt gedaan. Wij vertrouwen op een goede afloop en hebben hierop onze planning aangepast.

Wat betekent dit voor de planning?

Vanaf begin oktober gaat men al wel starten met de eerste werkzaamheden op het terrein. Dit betekent dat het terrein wordt ingericht, het tweede deel van het archeologisch onderzoek wordt gedaan en het grondwerk wordt verricht. Onderdeel van het grondwerk is het saneren van het terrein en het aanbrengen van de voorbelasting. Ongeveer zes maanden lang moet er een zandpakket op het terrein blijven liggen om te zorgen dat de grond kan zetten.

Als alles volgens plan verloopt, is de grond in het najaar van 2021 bouwrijp; dan kan de bouw gestart worden. Voor die tijd moet de omgevingsvergunning worden ingediend. Dit wordt eind 2020 of begin 2021 gedaan. De verkoop van het project zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.

Ben je al lid van onze nieuwsbrief?

Wil jij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het nieuwbouwproject of heb je interesse in een woning in Baandervesting? Laat dan onderaan de homepage jouw e-mailadres achter. Zo kunnen wij je op de hoogte houden via onze digitale nieuwsbrief.

Ja, ik wil op de hoogte blijven
  Terug naar de Homepage
  Lees meer nieuws